Contact


KTO Karatay Üniversitesi 
/ KTO Karatay University
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Fine Arts and Design
Grafik Tasarım Bölümü / Graphic Design Departments

Akabe Mahallesi, Alaaddin Kap Caddesi No: 130 KTO Karatay Üniversitesi A/Blok Oda no: 101 
Karatay / KONYA

444 12 51 / 7339
burhansohoglu@gmail.com         burhan.sohoglu@karatay.edu.tr         burhan@sohoglu.com